Inicjując Program Polska Przyjazna Dzieciom (PPD) założyliśmy, że równie ważnym – jak konkurs i certyfikacja – jego elementem powinno być wyjście do potencjalnych turystów. Nie ograniczamy się więc do samego konkursu, jako przedsięwzięcia ograniczonego tylko do zamkniętego grona – „branży samorządowej”. Kluczowe jest bowiem dotarcie do finalnych odbiorców tych walorów, atrakcji i ofert uczestniczących gmin, które adresowane są do rodzin z dziećmi. Dlatego zaprojektowaliśmy PPD także jako platformę promocji, dla której konkurs i certyfikacja są punktem wyjścia.

Konkurs i certyfikaty to dopiero początek:

 • null
  W PPD wszyscy wygrywają.
  Promocja przysługuje wszystkim uczestnikom, bez względu na uzyskane przez nich wyniki i przyznane certyfikaty.
  Zobacz więcej: Promocja Wszystkich Uczestników.
 • null
  PPD nie kończy się na Gali Finałowej,
  wręczeniu certyfikatów i pamiątkowej fotografii laureatów. Zakończenie danej edycji Konkursu to dopiero początek intensywnej promocji zdobywców certyfikatów, przede wszystkim poprzez kampanie reklamowe w portalu dzieckowpodrozy.pl
  Zobacz więcej: Promocja Laureatów
 • null
  W PPD wygrywają nie tylko gminy,,
  jako bezpośredni uczestnicy, lecz także regiony z których pochodzą. Dla wyróżniających się pod tym względem województw przygotowaliśmy również specjalną propozycję.
  Zobacz więcej: Promocja Regionów

Potencjał promocji, jaką zapewniamy uczestnikom i laureatom, opiera się przede wszystkim o wyjątkową pozycję naszego Partnera – portalu Dzieckowpodrozy.pl. Jest on czołowym w Polsce medium zajmującym się tematyką turystyki i podróżowania z dziećmi. Więcej…

Zarazem dążymy do jak najszerszego rozpowszechniania informacji o Polska Przyjazna Dzieciom wśród osób zainteresowanych tematyką turystyki rodzin z dziećmi – poprzez partnerski portal i magazyn Dzieckowpodrozy.pl oraz wśród szeroko rozumianej opinii publicznej – poprzez działania public relations, w tym cykliczną dystrybucję materiałów prasowych informujących o idei, przebiegu, uczestnikach i laureatach Konkursu.

Jak promujemy wszystkich uczestników?

Po przystąpieniu do Konkursu i wniesieniu Opłaty Rejestracyjnej oraz przekazaniu nam informacji i materiałów potrzebnych do promocji, każda uczestnicząca gmina będzie promowana w następujących formach:

 • prezentacja Uczestnika na specjalnej podstronie Konkursu w ramach serwisu Dzieckowpodrozy.pl;
 • publikacja na fanpage Dzieckowpodrozy.pl w serwisie Facebook jednego postu na temat atrakcyjności turystycznej gminy Uczestnika dla dzieci i rodzin z dziećmi, w kontekście jego udziału w Konkursie;
 • wskazanie Uczestnika w ramach prezentacji uczestników (rotacyjne wyświetlanie nazwy i zdjęcia) w formacie boxu reklamowego umieszczonego na stronie głównej portalu Dzieckowpodrozy.pl oraz wszystkich podstronach (box obejmuje każdorazowo 7 ostatnio zgłoszonych do Konkursu uczestników);
 • wskazanie (wymienienie) Uczestnika w komunikacie prasowym informującym o przebiegu Konkursu, dystrybuowanym do mediów za pośrednictwem serwisu PAP;
 • udostępnienie wzorca informacji prasowej poświęconej uczestnictwu „Polska Przyjazna Dzieciom 2018” – do wykorzystania w ramach własnych działań informacyjnych i promocyjnych Uczestnika (np. do publikacji na własnych stronach internetowych, wysyłki do lokalnych mediów itp.).

Ponadto każdy Uczestnik ma prawo posługiwania się w ramach własnych działań promocyjnych tytułem Uczestnik Programu „Polska Przyjazna Dzieciom” 2018. Wszystkim Uczestnikom przekażemy elektroniczne plakietki – znaki udziału w PPD, które będą mogli umieścić np. na własnej stronie internetowej.

Za jej realizację ww. promocji – o szacunkowej wartości 2000 zł – nie są pobierane żadne dodatkowe opłaty od Uczestników.

Szczegółowe zapisy dotyczące promocji Uczestników zawarte są w § 4 Regulaminu Konkursu.

Jak promujemy laureatów i wyróżnionych?

Pakiety promocyjne dla laureatów – w zależności od rodzaju uzyskanego Certyfikatu – obejmują następujące świadczenia:

ZŁOTY CERTYFIKAT

 • Kampania promocyjna laureata w portalu Dzieckowpodrozy.pl i jego kanałach w mediach społecznościowych o wartości 5 000 zł, obejmująca:

 • wskazanie laureata w zestawieniu „Najbardziej przyjaźni dzieciom w Polsce”;
 • publikacja zawierającego wskazanie laureata zestawienia „Najbardziej przyjaźni dzieciom w Polsce” na stronie głównej Dzieckowpodrozy.pl przez okres 3 miesięcy (szacunkowo co najmniej 600 000 wyświetleń);
 • publikacja na fanpage Dzieckowpodrozy.pl w serwisie Facebook posta promującego zestawienie „Najbardziej przyjaźni dzieciom w Polsce” zawierającego wskazanie laureata (gwarantowany zasięg co najmniej 100 000 osób);
 • publikacja w portalu Dzieckowpodrozy.pl – na stronie głównej oraz wszystkich podstronach – bannera 750×200 px z laureatami Złotych Certyfikatów (rotująco) – przez okres 2 miesięcy po ogłoszeniu wyników;
 • publikacja posta na temat uzyskanego Certyfikatu oraz atrakcyjności turystycznej laureata dla dzieci i rodzin z dziećmi na fanpage Dzieckowpodrozy.pl w serwisie Facebook;

 • Emisja bannera reklamowego (co najmniej 750x200px) dedykowanego laureatowi na specjalnej podstronie Konkursu w ramach serwisu dzieckowpodrozy.pl przez okres co najmniej 10 dni.

 • Prezentacja laureata w sekcji poświęconej laureatom Złotych Certyfikatów „Polska Przyjazna Dzieciom” 2018 na specjalnej podstronie Konkursu w ramach serwisu Dzieckowpodrozy.pl – przez okres jednego roku od dnia Gali Finałowej.

 • Wskazanie (wymienienie) laureata w komunikacie prasowym podsumowującym wyniki Konkursu, dystrybuowanym do mediów za pośrednictwem serwisu PAP.


SREBRNY CERTYFIKAT

 • Kampania promocyjna laureata w portalu Dzieckowpodrozy.pl i jego kanałach w mediach społecznościowych o wartości 3700 zł, obejmująca:

 • wskazanie laureata w zestawieniu „Najbardziej przyjaźni dzieciom w Polsce”;
 • publikacja zawierającego wskazanie laureata zestawienia „Najbardziej przyjaźni dzieciom w Polsce” na stronie głównej Dzieckowpodrozy.pl przez okres 3 miesięcy (szacunkowo co najmniej 600 000 wyświetleń);
 • publikacja na fanpage dzieckowpodrozy.pl w serwisie Facebook posta promującego zestawienie „Najbardziej przyjaźni dzieciom w Polsce” zawierającego wskazanie laureata (gwarantowany zasięg co najmniej 100 000 osób);
 • publikacja w portalu Dzieckowpodrozy.pl – na stronie głównej oraz wszystkich podstronach – bannera 300×250 px z laureatami srebrnych Certyfikatów (rotująco) – przez okres 2 miesięcy po ogłoszeniu wyników.

 • Emisja bannera reklamowego (co najmniej 300x250px) dedykowanego laureatowi na specjalnej podstronie Konkursu w ramach serwisu Dzieckowpodrozy.pl przez okres co najmniej 7 dni.

 • Prezentacja laureata w sekcji poświęconej laureatom Srebrnych Certyfikatów „Polska Przyjazna Dzieciom” 2018 na specjalnej podstronie Konkursu w ramach serwisu Dzieckowpodrozy.pl – przez okres jednego roku od dnia Gali Finałowej.

 • Wskazanie (wymienienie) laureata w komunikacie prasowym podsumowującym wyniki Konkursu, dystrybuowanym do mediów za pośrednictwem serwisu PAP..

BRĄZOWY CERTYFIKAT

 • Kampania promocyjna laureata w portalu Dzieckowpodrozy.pl i jego kanałach w mediach społecznościowych o wartości 2 500 zł, obejmująca:

 • wskazanie laureata w zestawieniu „Najbardziej przyjaźni dzieciom w Polsce”;
 • publikacja zawierającego wskazanie laureata zestawienia „Najbardziej przyjaźni dzieciom w Polsce” – na stronie głównej Dzieckowpodrozy.pl przez okres 3 miesięcy (szacunkowo co najmniej 600 000 wyświetleń);
 • publikacja na fanpage Dzieckowpodrozy.pl w serwisie Facebook posta promującego zestawienie „Najbardziej przyjaźni dzieciom w Polsce” zawierającego wskazanie laureata (gwarantowany zasięg co najmniej 100 000 osób).

 • Emisja bannera reklamowego (co najmniej 300x250px) dedykowanego laureatowi na specjalnej podstronie Konkursu w ramach serwisu Dzieckowpodrozy.pl przez okres co najmniej 5 dni.

 • Prezentacja laureata w sekcji poświęconej laureatom Brązowych Certyfikatów „Polska Przyjazna Dzieciom” 2018 na specjalnej podstronie Konkursu w ramach serwisu Dzieckowpodrozy.pl – przez okres jednego roku od dnia Gali Finałowej.

 • Wskazanie (wymienienie) laureata w komunikacie prasowym podsumowującym wyniki Konkursu, dystrybuowanym do mediów za pośrednictwem serwisu PAP.

Ponadto wszyscy laureaci – w ramach nagrody – otrzymują:

 • prawo posługiwania się tytułem Laureat Złotego (Srebrnego, Brązowego) Certyfikatu „Polska Przyjazna Dzieciom” 2018 przez okres jednego roku;
 • dyplom poświadczający uzyskanie Złotego (Srebrnego, Brązowego) Certyfikat „Polska Przyjazna Dzieciom” 2018;
 • zaproszenia na Galę Finałową dla przedstawicieli gminy: dwóch – w przypadku laureatów Złotych Certyfikatów; dla jednego – w przypadku laureatów Srebrnych oraz Brązowych Certyfikatów.
PROMOCJA WYRÓŻNIONYCH

Dla Uczestników, którzy zostaną wyróżnieni za wyjątkowe, innowacyjne rozwiązania w kontekście turystyki rodzin z dziećmi przewidzieliśmy następujące formy promocji:

 • Publikacja posta na temat uzyskanego Wyróżnienia na fanpage Dzieckowpodrozy.pl w serwisie Facebook.
 • Wymienienie wyróżnionego w artykule redakcyjnym na portalu Dzieckowpodrozy.pl poświęconym wyróżniającym się, innowacyjnym / nowatorskim rozwiązaniom dotyczącym turystyki rodzin z dziećmi.

Ponadto: dyplom – poświadczenie uzyskania Wyróżnienia „Polska Przyjazna Dzieciom” 2018 oraz zaproszenie na Galę Finałową dla jednego przedstawiciela wyróżnionego Uczestnika.

Za realizację opisanych powyżej świadczeń promocyjnych dla laureatów i wyróżnionych nie są pobierane żadne dodatkowe opłaty..

Szczegółowe zapisy dotyczące promocji laureatów zawarte są w § 9 Regulaminu Konkursu.
Szczegółowe zapisy dotyczące promocji wyróżnionych zawarte są w § 10 Regulaminu Konkursu.

Jak promujemy regiony?

W konkursie Polska Przyjazna Dzieciom doceniamy także region (województwo), z którego pochodzi największa liczba gmin-zdobywców Certyfikatów. Na tej podstawie zostanie mu automatycznie przyznany Certyfikat dla Regionu oraz:

 • będzie on prezentowany na specjalnej podstronie Konkursu w ramach serwisu Dzieckowpodrozy.pl – przez okres jednego roku od dnia Gali Finałowej;
 • zostanie mu poświęcony specjalny post na fanpage Dzieckowpodrozy.pl w serwisie Facebook;
 • zostanie on wskazany (wymieniony) w komunikacie prasowym podsumowującym wyniki Konkursu, dystrybuowanym do mediów za pośrednictwem serwisu PAP.

Ponadto otrzyma:

 • prawo posługiwania się tytułem Laureat Certyfikatu dla Regionu „Polska Przyjazna Dzieciom” 2018 przez okres jednego roku;
 • dyplom poświadczający uzyskanie Certyfikatu dla Regionu „Polska Przyjazna Dzieciom” 2018;
 • zaproszenie na Galę Finałową dla jednego przedstawiciela województwa.

Ponadto otrzymają:

 • prawo posługiwania się tytułem Laureat Certyfikatu dla Regionu „Polska Przyjazna Dzieciom” 2018 przez okres jednego roku
 • dyplom Certyfikat dla Regionu „Polska Przyjazna Dzieciom” 2018,
 • zaproszenie na Galę Finałową dla jednego przedstawiciela regionu.

Przyznanie Certyfikatu dla Regionu nie wiąże się z koniecznością wniesienia przez region (województwo) żadnych opłat ani poddania się procedurze konkursowej.

Szczegółowe zapisy dotyczące promocji regionów zawarte są w § 10 Regulaminu Konkursu.